Wereldwinkels en de privacywet AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet “De Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Dit is de nieuwe privacywetgeving voor landen van de Europese Unie. Deze wet heeft ook invloed op ons en is gericht op beveiliging van persoonsgegevens. Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet deze op de juiste wijze beheren en beschermen. Omdat wij werken met de gegevens van klanten (nieuwsbrief) en medewerkers (vrijwilligers) is het belangrijk dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Om die gegevens te beschermen hebben we diverse reglementen en protocollen die voldoen aan deze nieuwe wet AVG. De meeste gegevens hebben we van klanten ontvangen bij de inschrijving op de nieuwsbrief, of bij aanmelden voor vrijwilligerswerk.

Gegevens worden alleen aan derden beschikbaar gesteld voor de hosting van de website. Met deze instantie hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de bescherming van de gegevens is vastgelegd. In de wet AVG is geregeld dat personen mogen vragen om hun gegevens die Wereldwinkel Amsterdam heeft opgeslagen, in te zien. Ook is het bewaren van gegevens aan maximale termijnen gebonden.

In overeenstemming met de AVG zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • welke gegevens wij verwerken: NAW-gegevens die we ontvangen bij inschrijving voor de nieuwsbrief of bij aanmelding als medewerker van de winkel;
  • waarom wij deze gegevens verwerken: om gerichte communicatie te kunnen hebben met klanten en medewerkers;
  • hoe wij omgaan met gegevens: wij zullen niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk zijn voor geven van goede communicatie en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • met wie wij gegevens delen: Relevante gegevens met de hostingpartij van onze website en alleen met de verwerkersovereenkomst die we hebben gesloten met daarin de beveiliging die de gegevens waarborgt.
  • hoe en hoe lang bewaren we de gegevens: we slaan de gegevens digitaal op. We bewaren deze gegevens alleen zolang als dat is toegestaan door de verschillende wetten.