Privacyverklaring

Wereldwinkel Amsterdam neemt de privacy serieus. We houden bestanden bij met de persoonsgegevens van medewerkers en van klanten. We houden deze bestanden bij om gericht te kunnen communiceren met onze medewerkers en met onze klanten. Wij slaan deze bestanden digitaal op. Wij houden niet meer persoonsgegevens bij dan noodzakelijk voor het doel. De bestanden worden ook niet langer bewaard dan nodig.

Als klant kunt u zich abonneren op onze e-mail nieuwsbrief. Hiervoor vragen we uw e-mailadres. Deze wordt gedeeld met de e-maildienstverlener voor het daadwerkelijk versturen van de nieuwsbrief. Met deze dienstverlener hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. U hebt steeds de mogelijkheid u af te melden.

Als klant kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website. Met de verwerker van dit contactverzoek hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De gegevens op het contactformulier bewaren we totdat uw contactverzoek is afgewikkeld.

We delen relevante gedeelten van de persoonsgegevens met dienstverleners aan onze wereldwinkel. Met deze dienstverlening hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

We delen relevante gedeelten van de persoonsgegevens alleen met de dienstverleners van de website waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten (bij gebruikmaking van aanmeldingen voor nieuwsbrieven of het contactformulier via de website).
Onze website maakt gebruik van cookies. Via deze cookies worden door ons geen gegevens verzameld die tot persoonsgegevens herleidbaar zijn.

Onze website gebruikt ook tracking cookies. Daarom wordt u bij een eerste bezoek op de website om uw toestemming gevraagd. Wij bewaren uw toestemming een periodeduur, afhankelijk van de cookie, en vragen u daarna om hernieuwde toestemming.

Wij gebruiken software om het gedrag van de bezoekers van de website te monitoren. Met de leverancier van de software hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarom wordt u bij een eerste bezoek op de website om toestemming gevraagd. Wij bewaren uw toestemming 12 maanden.

Wij delen de geregistreerde persoonsgegevens nooit met andere bedrijven of instanties, behalve wanneer de informatie openbaar dient te worden gemaakt op grond van een wettelijk voorschrift of rechterlijk gebod.

Voor vragen over welke persoonsgegevens wij van u bijhouden, inzicht in deze gegevens of verwijdering van deze gegevens mail naar info@wereldwinkel-amsterdam.nl.